Příprava zakázky

Cílem je pomoc klientovi - stavebníkovi definovat investiční záměr, konkretizovat funkci a účel výstavby slaboproudých systémů. Výsledkem je jednoznačné definování zadání pro následné projektové práce a specifikace rozdělení jednotlivých činností mezi investora a projektanta.

studie

Cílem je vyjádření konkrétní představy o funkční, systémové a technologické koncepci a řešení slaboproudých systémů. Studie také odpoví na ekonomické otázky a může naznačit i časový rámec budoucí výstavby (harmonogram). Zásadním výsledkem je mimo jiné stanovení (ne)realizovatelnosti původního záměru investora.

Projektová dokumentace

Autorizovaná projektová činnost ve výstavbě v oboru elektro se specializací na slaboproudé systémy. V případě požadavku možnost zajištění komplexní elektro části - SILNO+SLABO+MaR vč. vzájemné koordinace. Vypracování projektové dokumentace všech stupňů (výkonových fází) od jednoduchých staveb po složité areálové infrastruktury. Pojištění profesní odpovědnosti do výše 2 mil. Kč.

Autorský dozor

Poslední (v praxi dosti opomíjená) výkonová fáze projekčních prací s cílem finálního dotažení osobní odpovědnosti projektanta za své dílo. Úkolem je kontinuita základních a nepřenositelných projekčních myšlenek, kontrola dodržování platné projektové dokumentace stavby a případné schválení odchylek a úprav.