O firmě

Historie

Slaboproudým systémům se věnuji od roku 2000, kdy jsem po ukončení studia nastoupil do projekčně – instalačně – servisní firmy, která nabízela komplexní dodávky elektro – silnoproud, slaboproud. Zde jsem pracoval jako vedoucí sekce slaboproudu a pokrýval svou činností konzultace, projekci, rozpočtování, realizaci zakázek a servis. Po deseti letech se na začátku roku 2010 vydávám na vlastní cestu a chci zúročit nabyté zkušenosti.

Strategie

Hlavní firemní strategií je navázání dobře fungující, pokud možno dlouhodobé, spolupráce se svými zákazníky a partnery.

Vize

Hlavní vizí je poskytovat komplexní služby v oboru slaboproudu s využitím nejmodernějších technologií. Velkou výhodou díky zkušenostem z instalační firmy je:

  • schopnost vhodného stanovení poměru cena/výkon
  • profilace díky každodenní rychlé zpětné vazbě
    projekt – instalace – servis
  • schopnost koordinované týmové práce v rámci komplexních elektro projektů

Ostatní aktivity

  • pravidelná publikace v odborných časopisech
  • členství v pracovní normalizační skupině WG07 při CENELECu – kamerové systémy
  • Pravidelné přednášky na odborných školeních, seminářích a konferencích