Studie

Zaměření na

 • Technické systémy fyzické ochrany TSFO (IPS, I&HAS, ACS, VSS, PIDS)
 • Analýza rizik se zaměřením na TSFO
 • Elektronické komunikace (ICT, BCT)
 • Konvergence Security a ICT - TSFO over IP
 • Datová centra
 • Koordinace elektro - SILNO+SLABO+MaR

Nabídka

 • Výstupy od ústních konzultací po strukturované studie
 • Dodržování aktuálních právních předpisů
 • Využívání aktuálních technických norem ČSN
 • Využívání nejnovějších technologií a systémů
 • Pomoc při přechodu tradičních TSFO na IP vč. vzájemné integrace
 • Flexibilní vytvoření týmu odborníků v oblasti datových center

studie

Cílem je vyjádření konkrétní představy o funkční, systémové a technologické koncepci a řešení slaboproudých systémů. Studie také odpoví na ekonomické otázky a může naznačit i časový rámec budoucí výstavby (harmonogram). Zásadním výsledkem je mimo jiné stanovení (ne)realizovatelnosti původního záměru investora.