příprava zakázky

Analýza zakázky

  • Určení cíle, definice požadovaného řešení
  • Zhodnocení vstupních údajů
  • Analýza současného stavu

Definice požadavků

  • Funkční požadavky - integrační, systémové, aplikační
  • Kvalitativní požadavky
  • Požadavky na zajištění projekčních prací
  • Součinnost investora

Ostatní

  • Odhady nákladů
  • Etapizace výstavby
  • Migrační plán

Příprava zakázky

Cílem je pomoc klientovi - stavebníkovi definovat investiční záměr, konkretizovat funkci a účel výstavby slaboproudých systémů. Výsledkem je jednoznačné definování zadání pro následné projektové práce a specifikace rozdělení jednotlivých činností mezi investora a projektanta.